Thứ Hai , 20 Tháng Chín 2021
Trang chủ / Bài viết hay / Cách đan chuột lang Bắc Mỹ

Cách đan chuột lang Bắc Mỹ

Thực ra ở bản gốc là họ đan con lợn, đan ra tớ thấy nó giống nhìn con chuột hơn nên gọi là chuột lang Bắc Mỹ

Về kĩ thuật đan thú thì khó hơn là móc cần chuẩn từng hàng, từng mũi. Con chuột này thuộc loại đan dễ, tớ làm 1 ngày 1 con

Nguyên liệu

 • Len can xi bánh hồng hoặc nâu: 1 cuộn
 • Len can xi bánh màu trắng, hồng nhạt: 1 ít
 • Kim đan số 6 để đan thân
 • Kim đan số 5 để đan chân
 • Bông, mắt

Nếu bạn dùng len cotton milk thì dùng kim số 4 và 3

Cách làm

– Tớ học ở trang này ra xem:  tại đây

– Để đan được con chuột này thì các bạn cần: vừa xem bản dịch vừa xem clip thì mới làm được, bật mí là đan con chuột này rất dễ

– In bài dịch này ra để trước mặt, xem trên web dễ bị nhầm các hàng do còn đọc báo, lướt face:))

1. Đầu và cơ thể con chuột: đan liền( xem qua clip 1,2 lần để hiểu cách thức họ đan rồi mới bắt tay vào làm)

– Kim số 6

-Dùng kim móc móc 10 mũi bính( len khác màu) hoặc đan 10 mũi  như họ cũng được nhưng tớ thấy dùng kim móc dễ hơn

H1: len màu trắng: k10

Sở dĩ phải làm thế vì tý khi mình đan xong, sẽ tháo đoạn len khác màu ra, dùng kim khâu len khâu luồn qua 10 mũi, thít lại là thành mõm con chuột

H2: len màu trắng:p10

H3: k1

tăng mũi

k8

tăng mũi

k1(12 mũi)

tăng mũi trong clip trên  trong tiếng anh là mũi kll nhưng ở đây cho dễ hiểu tớ ghi là tăng mũi

H4: len trắng p12

H5: len trắng

k1

tăng mũi

k2

tăng mũi

k2

tăng mũi

k2

tăng mũi

k1(16 mũi)

H6: len trắng p16

H7: len trắng

k1

tăng mũi

k4

tăng mũi

k2

tăng mũi

k4

tăng mũi

k1(20)

H8: màu trắng: 20p

H9: hàng này sẽ phối màu( giữa trắng và nâu nếu bạn làm con nâu, trắng với hồng nếu làm con hồng, ở đây tớ làm con nâu nhé)

k1

k2 trắng

k2 nâu

k1 trắng

k2 nâu

tăng mũi, màu trắng

k2 màu trắng

tăng mũi,màu trắng

k2 nâu

k1 màu trắng

k2 nâu

k2 trắng

k1( đan cả 2 màu trắng và nâu) 22 mũi

H10: P22( ở mặt trái mũi nào đang là màu trắng thì đan trắng, mũi nào đang ở màu nâu thì đan nâu)

H11:  k1 màu trắng

k1 màu trắng

k7 màu nâu

tăng mũi màu trắng

k2 màu trắng

tăng mũi màu trắng

k7 màu nâu

tăng mũi màu trắng

k1( đan cả 2 màu trắng và nâu) 26 mũi

H12: P26 (ở mặt trái mũi nào đang là màu trắng thì đan trắng, mũi nào đang là màu nâu thì đan nâu)

H13:

k1 tăng mũi,màu trắng

k1 màu trắng

k8 màu nâu

tăng mũi màu trắng

k2 màu trắng

tăng mũi màu trắng

k8 màu nâu

k1 màu trắng

tăng mũi màu trắng

k1( đan cả 2 màu trắng và nâu) 30 mũi

H14: P30 ( ở mặt trái mũi nào đang là màu trắng thì đan trắng, mũi nào đang là màu nâu thì đan nâu)

H15:  k1 màu trắng

tăng mũi, màu trắng

k1 màu trắng

k10 màu nâu

tăng mũi, màu trắng

k2 màu trắng

tăng mũi, màu trắng

k10 màu nâu

k1 màu tắng

tăng mũi, màu trắng

k1( đan cả 2 màu trắng và nâu) 34 mũi

H16: P34( ở mặt trái mũi nào đang là màu trắng thì đan trắng, mũi nào đang là màu nâu thì đan nâu)

H17:

k1 màu trắng

tăng mũi, màu trắng

k13 màu nâu

tăng mũi, màu trắng

k2 màu trắng

tăng mũi, màu trắng

k13 màu nâu

tăng mũi, màu trắng

k1( đan cả 2 màu trắng và nâu) 38 mũi

H18:  Cắt bỏ chỉ trắng, ko dùng tới nữa P38, màu nâu

H19: 

k1

tăng mũi

k15

tăng mũi

k2

tăng mũi

k15

tăng mũi k1(42)

H20: P42

H21:

k1

tăng mũi

k14

k2tog( đan chập 2 mũi làm 1)

k6

giảm mũi( bỏ qua 1 mũi, đan 1 mũi, lấy mũi trước lộn mũi sau)

k14

tăng mũi

k1(42)

Lưu ý K2tog và giảm mũi các bạn xem clip ng ta đan dòng 55  từ: 25p 43s, ở 26p43s là giảm mũi

H22: P42

H23:

k1

k15

k2tog

k6

giảm mũi

k15

k1( 40)

H24: P40

H25: K40

H26: P40

H27: k1

k14

k2tog

k2

k2tog

k2

giảm mũi

k14

k1(37)

H28:  P37

H29-36: 37 mũi

H37: k1

tăng mũi

k16

tăng mũi

k16

tăng mũi

k1( 40)

H38: P 40

H39: k1

tăng mũi

k11

tăng mũi

k12

tăng mũi

k11

tăng mũi

k1( 44)

H40: P44

H41- 54: 44 mũi

H55: 

k1

k2tog

k4

k2tog

k26

giảm mũi

k4

giảm mũi

k1( 40)

H56: P40

H57:

k1

k4

k2tog

k3

k2tog

k16

giảm mũi

k3

giảm mũi

k4

k1( 36)

H58: P36

H59:

k1

k3

k2tog

k2

k2tog

k2

k2tog

k8

giảm mũi

k2

giảm mũi

k2

giảm mũi

k3

k1( 30)

H60: p30

H61:

k1

k3

k2tog

k1

k2tog

k1

k2tog

k1

k2tog

k2

giảm mũi

k1

giảm mũi

k1

giảm mũi

k1

giảm mũi

k2

k1( 22)

H62: p22

H63:

k1

k1

k2tog

k2tog

k2tog

k2tog

k2

giảm mũi

giảm mũi

giảm mũi

giảm mũi

k1

k1( 14)

H64: P14

Dùng kim khâu len luồn quả các mũi, làm tương tự với mõm con chuột( nhớ tháo len khác màu ra) Các bạn xem clip để rõ hơn nhé Sau đó khâu 2 bên lạị Nhồi bông 2. Đan tai: màu nâu, đan toàn bộ là mũi k

– Kim số 5

H1: k4

H2: k1

tăng mũi

tăng mũi

k1(6)

H3: K6

H4:

k1

k1

tăng mũi

tăng mũi

k1

k1( 8)

H5: K8

H6:

k1

k2

tăng mũi

tăng mũi

k2

k1(10)

H7: K10 triết hết mũi

3. Đan chân trước

– Kim số 5

H1: màu hồng nhạt gẩy 6 điểm( bắt đầu từ 1 mũi gẩy thành 6 mũi), triết 2 mũi( tạo móng), gẩy 3 điểm, triết 2 mũi, gẩy 3 điểm, triết 2 mũi, gẩy 2 điểm( 8)

H2: k8

H3:P8

H4:

 k1

k2

k2tog

k2

k1(7)

H5:thay len màu trắng,  P7

H6:

k1

tăng mũi

k3

tăng mũi

k1( 9)

H7: P9

H8: thay len màu nâu

k1

tăng mũi

k5

tăng mũi

k1( 11)

H9: P11

H10:

k1

tăng mũi

k7

tăng mũi

k1( 13)

H11: P13

H12:

k1

tăng mũi

k9

tăng mũi

k1(15)

H13: P15

Từ đây chia làm 2 phần

H14:

k1

k6

giảm 1

k5

k1

H15: P7

H16: 

giảm mũi

k4

k1(6)

H17: p6

H18:

giảm mũi

k3

k1(5)

H19: P5

triết hết mũi

Đan bên còn lại

H15: P7

H16:

k1

k4

k2tog(6)

H17: P6

H18:

k1

k3

k2tog(50

H19: P5

H20: K5

triết hết

4. Đan chân sau: màu hồng nhạt kim số 5

H1:  gẩy 6 điểm( bắt đầu từ 1 mũi gẩy thành 6 mũi), triết 2 mũi( tạo móng), gẩy 3 điểm, triết 2 mũi, gẩy 3 điểm, triết 2 mũi, gẩy 2 điểm( 8)

H2: k8

H3:p8

H4:

k1

k2

k2tog

k2

k1(7)

H5-11: 7 mũi

H12:

k1

k2tog

k1

giảm mũi

k1( 50

H13: p5

triết hết

Nhồi bông và khâu chân vào

Nhìn công thức thì dài nhưng đan thì nhanh lắm

Đan bằng len canxi bánh nên e chuột lang này to gần bằng quả dưa hấu bé

Ôm mềm mại và ấm lắm

Đôi tình nhân chuột ^-^

Chúc các bạn thành công với e chuột lang Bắc Mỹ này nhé:)

 

 

 

Giới thiệu Thỏ ngốc

Chúc các bạn dạo chơi, thăm thú ngôi nhà của thỏ vui vẻ và nhớ đóng góp ý kiến cho mình nhé

10 Bình luận

 1. Yêu thế
  Mình có xem qua clip thấy cũng dễ mà ko biết có làm dc ko, nếu dc nhất định sẽ khoe Thỏ :)

 2. chị Thỏ ơi, những chart chị hướng dẫn này có làm cách nào tải về rùi in ra đc k chị? em in cho mẹ em xem.vì mẹ em không biết dùng mt mà em thì k thế lúc nào cũng ngồi canh cho mẹ móc đc.hjx

 3. bạn có clip bày cách mooc ko cho cho mình đường lind voi

 4. Mình thấy bạn ghi nhầm thì phải, mình đan theo chart mà cứ bị thừa mũi bạn à. Như dòng 3: sẵn có là 10m, k1, tăng mũi, k6, tăng mũi, k1. Vậy 1+6+1 là có 8m chứ. Tổng của dòng 3 là 12 cơ mà. Theo như chart thì tăng 2 mũi cộng với 8 là có 10 thôi chứ. Clip nó đan số mũi khác cơ bạn.

 5. Ở clip nó đan là k1, tăng mũi, k8, tăng mũi, k1 mà bạn. Thế mới đủ mũi tổng là 12.

 6. thanks bạn, họ ghi sai đâm ra tớ cũng ghi sai
  -Sau khi xem lại clip thì đúng là k1, tăng mũi, k8, tăng mũi, k1
  – Tổng= 12
  Tớ sửa lại rồi

 7. Chị ơi, từ H5 em đếm thấy có 12 mũi thôi, sao lại là 16 mũi hả chị?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1
Bạn cần mình tư vấn chọn len?